ДИСЕРТАЦІЇ

НДО «Концепт» здійснює підготовку за індивідуальними замовленнями таких наукових продуктів, як кандидатська дисертація (доктор філософії) і докторська дисертація (доктор наук).

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

НДО «Концепт» виконує кандидатські дисертації з основних напрямів досліджень. Кандидатська дисертація на замовлення наших клієнтів здійснюється за останніми атестаційними вимогами Міністерства освіти і науки України із збереженням повної бази використаних джерел і подальшою передачею джерельної бази замовнику.
Такий підхід забезпечує надійність у процесі експертизи тексту, коли кандидатська дисертація, окрім авторських розробок і висновків, має запозичені фрагменти текстів та наукові ідеї і посилання на них підкріплюються наявною джерельною базою, що також дозволяє здійснювати контроль над дотриманням встановленого МОН України обсягу унікальності тексту дисертації.

Технологія виконання кандидатської дисертації вченими НДО «Концепт» передбачає поетапну підготовку дисертації згідно плану дисертаційного дослідження і надання замовникові підрозділів для поточної перевірки науковим керівником і подальшого доопрацювання зауважень і пропозицій (за наявності). Кандидатська дисертація виконується у термін протягом одного року, проте у виключних випадках, або за додаткових умов терміни можуть бути більш стислими.

Науковий продукт, який пропонуеться НДО «Концепт» у рамках комплексної підготовки кандидатської дисертації:

підготовка тексту кандидатської дисертації: розділів згідно плану, вступу і висновків, повне оформлення списку використаних джерел і додатків;

підготовка 5 наукових статей із розміщенням їх у фахових наукових виданнях, включених у наукометричні бази цитувань;

підготовка 5 наукових тез для збірників наукових конференцій за фахом;

підготовка автореферату кандидатської дисертації;

здійснення виправлень і доопрацювань кандидатської дисертації та інших матеріалів до захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Вартість підготовки комплексу дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук становить від 40 до 100 тисяч гривень. Умови виконання даних науково-дослідних робіт вказані у розділі сайту ЦІНИ і ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
Також НДО «Концепт» може виконувати часткові дослідження – окремі розділи і підрозділи дисертації, випробування, експерименти, моделювання та інші складові, які уміщує у собі кандитатська дисертація.

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

НДО «Концепт» на базі кафедр і науково-дослідницьких відділів навчально-наукових установ здійснює підготовку дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук. Докторська дисертація, яка готується для замовників вченими НДО «Концепт», включає у себе наявність наукової концепції на основі комплексного бачення вирішення наукових проблем, підготовки нових напрямів у науковій теорії.

Дослідження виконуються докторами наук в середньому режимі протягом двох років, результатом яких є комплексна підготовка наступних наукових продуктів:

рукопис докторської дисертації;

монографія;

20 наукових статей із розміщенням у наукових виданнях за фахом, що входять у науковометричні бази цитувань;

підготовка 20 тез для наукових конференцій із розміщенням у відповідних збірниках матеріалів;

автореферат докторської дисертації.

Окрім підготовки основних наукових продуктів, вчені НДО «Концепт» готують комплекс рецензій і відгуків, у тому числі для публікації у фаховому науковому виданні. Як і у випадку із підготовкою кандидатської дисертації, підготовка докторської дисертації у НДО «Концепт» передбачає повний супровід у виконанні зауважень наукового консультанта, опонентів, рецензентів і експертів до прийняття докторської дисертації до захисту у спеціалізованій вченій раді.
Вартість підготовки комплексу дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук становить від 130 до 200 тисяч гривень.
Умови виконання даних науково-дослідних робіт вказані у розділі сайту ЦІНИ і ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

ЦІНИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Порядок виконання науково-дослідних робіт:

узгодження умов і підписання договору про виконання науково-дослідних робіт;

внесення попередньої оплати Замовником у розмірі 30% від загальної вартості робіт. Решта суми пропорційно розбивається відповідно етапам дослдіжень і сплачується Замовником після отримання відповіного етапу (розділу/підрозділу, вступу/висновків тощо) та ознайомлення із ним наукового керівника/консультанта Замовника. У разі наявності суттєвих зауважень наукового керівника/консультанта поточний платіж здійснюється після усунення обгрунтованих зауважень дослідником-виконавцем НДО «Концепт»;

дисертація на замовлення виконується шляхом поетапної підготовки розділів і підрозділів дисертації з подальшим наданням їх замовникові згідно попередньо узгодженого графіку, який міститься у договорі про виконання науково-дослідних робіт. При цьому перед наданням підрозділів замовнику всі тексти перевіряються на обсяг унікальності та відповідність текстових запозичень вказаним джерелам;

доопрацювання текстів дисертації, статей та інших продуктів згідно зауважень наукового керівника/консультанта, опонентів, рецензентів, експертів.

Окрім зазначених наукових продуктів НДО «Концепт» здійснює також підготовку окремих розділів/підрозділів дисертацій або інших наукових фрагментів і продуктів.

Вартість і терміни виконання таких досліджень вираховуються пропорційно вартості і термінів підготовки даного фрагменту відносно загальної вартості та строків написання тексту кандидатської або докторської дисертації.

СТАТТІ І ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

НДО «Концепт» здійснює підготовку наукових статей із розміщенням, або без розміщення у фахових наукових виданнях, що входять до наукометричних реферативних наукових баз цитувань, серед яких: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef та інші.

Наукова стаття може бути підготовлена як окреме замовлення на базі укладеного договору. У разі підготовки комплексу наукових продуктів, таких як кандидатська дисертація та докторська дисертація, наукові статті входять у вартість науково-дослідних робіт.

У разі підготовки наукової статті як окремого наукового продукту дослідники НДО «Концепт» здійснюють підготовку наукової статті згідно вимог видання, у якому буде розміщено статтю, також до наукової статті готується рецензія, яку замовник підписує у наукового керівника/рецензента, або наукові співробітники НДО «Концепт» відповідного фаху самостійно підписують рецензію і завіряють печаткою державної навчально-наукової установи.

У рамках комплексних досліджень, а також на умовах окремого замовлення НДО «Концепт» здійснює підготовку наукових тез із подальшим розміщенням у збірниках матеріалів наукових конференцій і передачею даного збірника замовникові, або для подальшого самостійного розміщення.

ГАРАНТІЇ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Наукові співробітники НДО «Концепт» здійснюють підготовку таких наукових продуктів, як кандидатська дисертація, докторська дисертація, наукова стаття, монографія, наукові тези та інші види науково-дослідних робіт із суворим дотриманням умов надання Замовникові авторської інформації. Гарантією відсутності плагіату є збереження повної бази використаних джерел та їх подальша передача Замовникові.

У той же час, НДО «Концепт» здійснює перевірку результатів науково-дослідних робіт на плагіат через сучасні електронні систими виявлення проценту плагіату та рирайту.

Водночас забезпечується контроль за дотриманням встановлених МОН України вимог щодо належного об’єму унікальності тексту дисертації та інших наукових продуктів.

Основною гарантією якості науково-дослідних робіт є суворе зобов’язання НДО «Концепт» доопрацьовувати резултати досліджень (розділи/підрозділи дисертацій) згідно зауважень наукового керівника/консультанта, опонентів, рецензентів та експертів до прийому кандидатської або докторської дисертації до захисту у спеціалізованій вченій раді.

НДО «Концепт» при необхідності забезпечує пряме спілкування Замовника із науковим співробітником, який виконує його замовлення.

НДО «Концепт» несе суворе зобов’язання щодо безстрокової і абсолютної конфіденційності відносно особистості Замовника і безстроково зобов’язується не використовувати матеріали замовлених науково-дослідних робіт на користь інших осіб. Всі договори та інші супровідні матеріали після завершення відносин Замовника та НДО «Концепт» видаються Замовникові на руки.

ПРО НАС

Реалії життя показують, що підготовка таких складних наукових продуктів, як кандидатська дисертація і докторська дисертація, вимагають надзвичайних інтелектуальних, організаційних і матеріальних зусиль і часто виключно часовий ресурс стає тією головною проблемою, коли аспірант не встигає займатися дисертацією. Наслідками таких проблем потім стають непідготовлені дисертації, вчасно не видані наукові статті, тези конференцій, відверто науково неякісні дослідження.

Для запобігання таких наслідків у 2016 році було створено Науково-дослідне об’єднання «Концепт», яке об’єднало зусилля вчених з різних областей науки, які на комерційній основі здійснюють допомогу в підготовці кандидатських і докторських дисертацій, монографій, статей, тез, рецензій та інших наукових продуктів .

Назва НДО «Концепт» відображає нашу основну місію – концептуальне забезпечення наукової роботи. Завданням НДО «Концепт» є допомога в написанні високоякісних наукових робіт та доведенні їх якості до необхідного рівня: забезпечення унікальності тексту, супроводу по виконанню зауважень і рекомендацій наукового керівника / консультанта, опонентів, рецензентів, експертів – до прийняття кандидатської чи докторської дисертації до захисту в спеціалізованій вченій раді.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Академія наук України

Верховна Рада України

Міністерство освіти і науки України

НОВИНИ

Попередній
Далі

ЗВ’ЯЗАТИСЯ ІЗ НАМИ

контакти

Науково-дослідне об’єднання «Концепт» знаходиться за адресою:
01001, м. Київ, вулиця Бориса Грінченка 2, офіс 62
Догори