БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

НДО «Техно-концепт» здійснює технічні обстеження будівель і споруд, об’єктів інфраструктури та промислового устаткування методами неруйнівного контролю.

ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

НДО «Техно-концепт» проводить експертизу технічного стану об’єктів нерухомості на предмет виявлення загроз руйнування будівельних об’єктів після вибухових уражень і пожеж. Здійснюється технічний аналіз будівель і споруд, їх цегляних, залізобетонних і металевих конструкцій, а також мереж, вузлів, агрегатів та іншого устаткування об’єкту за допомогою методів неруйнівного контролю та інших методів. Результатом виконання дослідно-вимірювальних робіт є технічний звіт – документ про технічний стан об’єкту, визначення конструктивних особливостей руйнувань конструкцій і обладнання, динаміка споруди після впливу вибухових уражень, пожеж та визначення технічних недоліків і ризиків подальшої експлуатації.

Технічний звіт містить інформацію щодо:

визначення технічного стану будівель, споруд, зокрема окремих їх конструкцій і інженерних мереж;

встановлення ступеня і технічних характеристик фізичного зносу і фізичного збитку конструкцій;

визначення наявності несуцільності, дефекту конструкцій і інженерних мереж;

наведення відхилень від значення межі, у яких конструкцію уважають придатною для експлуатації;

конкретний експертний опис ушкоджень кожної конструкції, зокрема опис розриву суцільності, тріщина ,заглибина, канавка чи надріз у зразку, що з’явилися під час вибуху, або пожежі;

опис показників відхилення від найнижчих меж значень у разі визначення індикацій;

опис додаткових показників, зумовлених станом поверхні чи структури контрольованого виробу, спричинені вибуховим ураженням та/або пожежею;

геометричні характеристики споруди відносно ймовірних просідань і деформацій фундаменту, опорних конструкцій;

визначення можливості реконструкції та обсягу ремонтно-будівельних робіт;

визначення можливості і доцільності відновлення будівель і подальшої експлуатації.

ПРОЕКТ ВІДНОВЛЕННЯ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТУ

На основі отриманих даних за результатами технічного аналізу НДО «Техно-концепт» здійснює підготовку проекту реконструкції об’єкта. Результатом дослідно-проектних робіт є проектний документ – проект модернізації і реконструкції, який містить техніко-економічні розрахунки і рекомендації щодо:

технічний проект відновлення окремих конструкцій споруди, її мереж;

проектно-кошторисна документація щодо відновлення і реконструкції об’єкту.

ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА І НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

НДО «Техно-концепт» здійснює технічну діагностику і неруйнівний контроль за допомогою апаратного комплексу ультразвукового контролю, радіографічного, вихрострумового, вібродіагностичного контролю, магнітопорошкового контролю, контролю герметичності, акустико-емісійного контролю, а також шляхом здійснення експертного візуального контролю.

Технічна діагностика стану уражених конструкцій, виробів і будівельних матеріалів  та мереж споруди здійснюється щодо наявності несуцільностей, дефектів, за допомогою наявного апаратного комплексу, обладнання якого пройшло налагодження та перевіряння чутливості відповідно нормативних вимог. Застосовуються методи неруйнівного контролю конструкцій, які забезпечують здатність надійно розрізняти розташовані на різних дистанціях несуцільності, дефекти, шляхом вимірювання і визначення розмірів несуцільності, дефекту чи індикаторного рисунка для їх оцінювання.

У процесі проведення експертизи технічного стану об’єктів нерухомості, здійснюється реєстрація зміни в матеріалі будівельної конструкції та устаткуванні мереж, що виникли в процесі вибухового та/або термічного впливу, проводиться опис результатів визначення показників, виявлених під час неруйнівного контролю, порівняно із заданим порогом.

Апаратний комплекс надає можливість отримати рисунок або сигнал від несуцільності, дефекту, що за формою типовий для використаного методу неруйнівного контролю. У процесі застосування апаратного комплексу здійснюється реєстрація таких даних результатів контролю, у формі, придатній для зберігання з подальшою передачею цієї інформації разом із технічним звітом замовнику.

НЕЗАЛЕЖНА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

НДО «Техно-концепт» здійснює комплексну будівельну експертизу, яка потрібна практично для будь-яких об’єктів нерухомості для аналізу якості будівництва. Незалежна будівельна експертиза будівель і споруд може включати нагляд за поточними ремонтними роботами чи експертизу проектів будівництва, а також закуплених будівельних матеріалів матеріалів.

Незалежна будівельна експертиза встановлює відповідність якості фактично проведених робіт державним нормативам, проектним вимогам, положенням договорів, загальної та деталізованої технічної придатності об’єкту до експлуатації. Водночас НДО «Техно-концепт» надає послуги щодо незалежної експертної перевірки обґрунтованості проектно-кошторисної документації.

ГАРАНТІЇ

З метою з’ясування технічного стану будівлі НДО «Техно-концепт» експертні дослідження і вимірювання здійснює шляхом проведення спеціального дослідження фахівцями, згідно положень законодавства, що гарантує достовірність поданої замовнику інформації у експертних висновках про технічне обстеження, технічному звіті та інших продуктах.

НДО «Техно-концепт» гарантує точність вимірювальних даних щодо визначенні технічного стану і величини руйнації і фізичного ушкодження та зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд в цілому, встановленні ступеня аварійності будівель.

 

ПРО НАС

НДО «Техно-концепт» є партнером Київського національного університету будівництва і архітектури, керівництво підприємства є викладачами даного навчального закладу з великим практичним стажем, а також є членами Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики (УТ НКТД).

Визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж, характеристик пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів здійснюється фахівцями-експертами з відповідним професійно-кваліфікаційним статусом сертифікації персоналу з неруйнівного контролю. Рівень кваліфікації фахівців-експертів відповідає вимогам Міжнародного комітету з неруйнівного контролю (ICNDT), Європейської федерації з неруйнівного контролю (EFNDT), зокрема відповідно до ДСТУ EN ISO 9712:2014, а також НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю».

НДО «Техно-концепт» застосовує найсучасніші вимірювально-дослідницькі методи і апаратний комплекс, що дозволяє з точністю встановлювати пошкодження при обстеженнях, їх ступінь та динаміку. Експерти підприємства разом із проектно-кошторисними фахівцями здійснюють комплексну будівельно-технічну експертизу на підставі технічного аналізу споруд і об’єктів будь-якої складності (приватні і багатоквартирні будинки, промислові підприємства, об’єкти транспортної і виробничої інфраструктури).

НАШІ ПАРТНЕРИ

Академія наук України

Верховна Рада України

Міністерство освіти і науки України

НОВИНИ

Перейти
Перейти
Перейти
Попередній
Далі

ЗВ’ЯЗАТИСЯ ІЗ НАМИ

контакти

Науково-дослідне об’єднання «Техно-концепт» знаходиться за адресою:
01001, м. Київ, вулиця Бориса Грінченка 2, офіс 62
Догори