Стаття в Scopus або Web of Science Core Collection (WoS)

Уведені в Україні вимоги щодо отримання атестату доцента, або професора, а також для захисту таких наукових робіт, як кандидатська дисертація, або докторська дисертація, стали додатковою достатньо складною перепоною для здобувачів. Інколи університети при працевлаштуванні на викладацьку роботу кандидатів і докторів наук вимагають наявність публікацій у виданнях, що індексуються в Scopus або Web of Science.

НДО «Концепт» в рамках написання таких наукових продуктів, як кандидатська дисертація, докторська дисертація, або за окремим замовленням готує наукові статті для видань вказаних та інших наукометричних баз. При цьому наші наукові співробітники при підготовці відповідної статті виходять з наступних критеріїв:

  • абсолютна унікальність тексту у обсязі не менше 90 % з точними посиланнями на джерела;
  • актуалізація досліджуваної проблеми із профілем видання та спрямування розв’язання наукової проблеми у контексті глобального міжнародного наукового значення;
  • аналіз концепцій і підходів вчених тієї держави, у якій розміщено видання для публікації;
  • формулювання максимально конкретних, реалістичних і практично значимих висновків з корисними і чіткими пропозиціями щодо вирішення поставленої проблеми.

При підготовці такої статті наші наукові співробітники зберігають абсолютно всі вихідні інформаційні джерела та надають їх Замовникові. НДО «Концепт» забезпечує розміщення підготовленої статті у наукових виданнях, що індексуються в Scopus або Web of Science.

Всі права захищені
НДО «Концепт» © 2020

Догори